طراحی نماهای شهری

طراحی نماهای شهری

نما و جلوه بیرونی هر بنا را می توان به عنوان هویت آن ساختمان دانست، به همین دلیل تیم طراحی ما المان های شهری مرتفع را تا حد ممکن همچون یک عنصر ماندگار و به یادماندنی طراحی می‌کنند. این جلوه ظاهری در ترکیب سنگ و آهن و شیشه، هم به مخاطب بیرونی حس الهام بخش زیبایی و هارمونی را عرضه می‌کند؛ و هم به ساکنان درون خانه نوید چشم اندازی نو و تازه را در پس روزنه ای با عنوان پنجره و بازشو می‌دهد.
موضوع: طراحی نمای ساختمان

نیم نگاهی به نمونه طرح ها

طرح های کلاسیک، مدرن، ترکیبی و آجری

تاریخ بارگزاری: 05/10/1397

نمای شهری به سبک نئوکلایسک

اولین سبک معماری با رخ نمود‌ها و المانهای غربی در زمان سلطنت ناصرالدین شاه در نیمه دوم قرن نوزدهم به عنوان نمادی از تجدد وارد ایران شد و معماری ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. امروزه معماری نئو کلاسیک در بناهای معاصر به عنوان معماری کلاسیک جدید شناخته می‌شود

نئو کلاسیک در ایران

اولین سبک معماری با رخ نمود‌ها و المانهای غربی در زمان سلطنت ناصرالدین شاه در نیمه دوم قرن نوزدهم به عنوان نمادی از تجدد وارد ایران شد و معماری ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. امروزه معماری نئو کلاسیک در بناهای معاصر به عنوان معماری کلاسیک جدید شناخته می‌شود
راب کریر، برادر لئون کریر که او نیز از معماران سبک نئوکلاسیک محسوب می‌شود بر این نظر است که شهرهای سنتی و بومی اروپا در اثر دو واقعه جنگ و مدرنیسم در قرن بیستم از بین رفته‌اند و به جای آنها شهرهای امروزی شکل گرفتند که سنخیتی با انسان و خصوصیات روحی و فیزیکی او ندارند.

کلاسیک یا مدرن

سنگ، آجر، چوب، آهن ... آنچه مسلم است ترکیبی از عناطر ساختمانی و تلفیق آن با نوع خواسته کارفرما، هنری است که یک طراح را در این چالش سربلند میکند.
کوینلن تری مي‌گويد که چرا مصالح قدیمی صدها سال عمر می‌کنند، ولی مصالح جدید چنین نیستند و یا چرا ساختمان‌های قدیمی دلپذیر تر هستند ولی ساختمان های جدید این طور نمی باشند... ما در جامعه ای مصرف گرا زندگی می‌کنیم که از منابع درون زمین استفاده کرده و ضایعات آن را بر جای می‌گذاریم... شیوه های ساختمان‌های سنتی نه تنها از نظر زیست اقلیمی صحیح تر می باشند، بلکه متریال و مصالح طبیعی و بومی با روح و روان انسان سازگارتر هستند. نیازهای درونی مخاطب خود را متجلی می‌کنند.
NAMA

آجر نماسازی یا رنگ سنتی

...