دکوراسیون سنتی و ایرانی

دکوراسیون سنتی و ایرانی

طراحی و دکوراسیون سنتی و بومی طیف وسیعی از سبک‌های تزئینی و طرح‌های باستانی هر نژاد - قوم و ملیتی هستندکه شامل موتیف‌ها، الگوها، مبلمان کلاسیک، رنگ و پوشش دیوار، پرده‌ها، فرش‌هاو قالی‌های دست‌بافت، لوازم آنتیک و چراغ‌های آویز می‌باشند؛ که ما با نگرشی نو به این شیوه‌ها و سبک‌ها، به بازتولید آنها در قالب سبک کلاسیک ایرانی این الگوها می‌پردازیم.

طراحی دکوراسیون سنتی و ایرانی

نمونه طرح‌های اخیر این سبک

تاریخ بارگزاری: 05/10/1397

ایران مهد تمدن و سنت

هرگز نمیتوان جایگاه و منزلت هنر و تمدن فاخر و اصیل ایرانی را در باروری و شکوفایی روح انسان، در تمام دوره ها و تمدن های سایر کشورها و فرهنگ‌ها نادیده گرفت.

سنت و هویت

از آن‌جـا کـه هویـت یک مفهوم جمعی و اجتماعی است و جنبه های شخصی و فردی آن در درون یک جامعه بستر معنی پیدا می‌کند؛ هنر بومی و سنتی نیز با تمام مفهایم عمیق و زیبایی‌ که دارد، در درون جامعه ای که به آن تعلق دارد معنا می‌یابد و به آن غنا و معنا می‌بخشد. معماری نیز در به نوبه خود به عنوان یک عنصر کارکردی، سهم بسزایی در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه دارد، و از عوامل انکار ناپذیر پالایش روانی تلقی می‌شود. لذا توجه به سرنمون‌ها و کهن الگوهای فرهنگی برآمده از بستر یک جامعه، خود میتواند منشاء الهامات بسیاری از نوآوری ها و نوگرایی هایی باشد که جامعه و نسل نو به آن احتیاج دارد.

وظیفه ما در قبال هویت سنتی

ما در تیم گروه طراحی سنتی و بومی تابناک ....

برآنیم که الگوهای زیبا و فاخر معماری ایرانی و سنتی را در درجه اول بیرون کشیده و سپس با کمک ذهن خلاق طراحان معماری این مجموعه، به بازآفرینی و جلوه گری آن بیافزاییم.