دکوراسیون بومی ومنطقه ای

دکوراسیون بومی و منطقه ای

همانگونه که در جای جای این کهن سرزمین شیوه‌های متفاتی از قومیت ها،زبان‌ها و لهجه‌ها وجود دارد؛ به همان نسبت سلیقه‌های متفاوتی برای طراحی و چینش منازل مسکون نیز قابل تصور است. طراحان و سازندگان خانه‌های مسکونی و ویلای می‌توانند با وارد کردن این شیوه‌ها و الگوها به منازل در قالب یک طرح نئوکلاسیک و بومی به ایجاد انگیزه‌های جدید و حس تازه‌ای از فضای مسکون کمک شایانی نمایند. این در حالی است که این شیوه از طراحی امکان انعطاف پذیری را در نگاه مخاطب به محیط پیرامونی و زایش سلایق جدید هموار می‌سازد.
موضوع: معماری نئوکلاسیک

نیم نگاهی به سبک نئوکلاسیک

بررسی نمونه آثار اخیر این سیک

تاریخ بارگزاری: 05/10/1397

نظریه ها:

لئون کریر،معمار اهل لوگزامبورگ از دیگر معماران مهم این سبک است. به گفته او نئوکلاسیک گزینه‌ای در مقابل مدرنیسم نیست، بلکه در تضاد با مدرنیسم و در مقابل جامعه مصرف گراست. او روش‌ها و مصالحی که نماد مدرنیسم است مانند استاندارد کردن، پیش ساختگی، فولاد بتن و شیشه را به عنوان نشانه های تصنعی از مدرنیسم می‌داند که همواره سعی می‌کنند منحصر به فرد باشد.
راب کریر، برادر لئون کریر که او نیز از معماران سبک نئوکلاسیک محسوب می‌شود بر این نظر است که شهرهای سنتی و بومی اروپا در اثر دو واقعه جنگ و مدرنیسم در قرن بیستم از بین رفته‌اند و به جای آنها شهرهای امروزی شکل گرفتند که سنخیتی با انسان و خصوصیات روحی و فیزیکی او ندارند.
کوینلن تری مي‌گويد که چرا مصالح قدیمی صدها سال عمر می‌کنند، ولی مصالح جدید چنین نیستند و یا چرا ساختمان‌های قدیمی دلپذیر تر هستند ولی ساختمان های جدید این طور نمی باشند... ما در جامعه ای مصرف گرا زندگی می‌کنیم که از منابع درون زمین استفاده کرده و ضایعات آن را بر جای می‌گذاریم... شیوه های ساختمان‌های سنتی نه تنها از نظر زیست اقلیمی صحیح تر می باشند، بلکه متریال و مصالح طبیعی و بومی با روح و روان انسان سازگارتر هستند. نیازهای درونی مخاطب خود را متجلی می‌کنند.