طراحی دکورهای اسلامی

سبک خاص دکورهای اسلامی

الگوهای مینیمالیستی برگرفته از اندیشه ایرانی و اسلامی در قالب رنگ، بافت، متریال و در عین حال نقوش طبیعی و طرح‌های انتزاعی می‌توانند الگوهای خوبی در ایجاد حس سرزندگی و سبک‌‌بالی مخاطبان خود باشند؛ که ما در طرح‌های خود به این تازه اندیشی‌ها و ریزبینی‌ها ارج نهاده و شیوه نوینی از این الگوها را به مخاطب خود عرضه می‌کنیم
موضوع: معماری به سبک ایرانی و اسلامی

نیم نگاهی به سبک اسلامی

بررسی نمونه آثار اخیر این سیک

تاریخ بارگزاری: 05/10/1397

اندیشه های بزرگ ایرانی- اسلامی

دانشمندان بزرگ اسلام، زیبایی را بر اساس دو معیار اصلی که در  برگیرنده تناسبات عالی بین اجزا و نمایان شدن یک کل مستقل از اجزاء است، تعریف می کنند؛ و در ادامه توضیح می‌دهند که زیبایی قابل لمس، برگرفته از قسمتهای درونی و بیرونی اشیاء ماهیتی و انتظاع شده ذهنی، طبیعی، حیوانی و انسانی است. اما هنر اسلامی مقوله ایست بر مبنای تاثیر پذیری دانشمندان و متفکران اسلامی از ابداعات و آموزه های والای اسلامی که نقطه متعالی آن را میتوان در بازتاب اندیشه‌های ژرف هنرمندان این مرز و بوم جست و جو کرد.

شیخ بهایی مظهر والای معماری ایرانی و اسلامی

شاید عالیترین جایگاه برای هنر اسلامی، زمانی است که انسان مظهر ذات الهی است ، یا زمانی که نشانگر تصویر الهی است. نمودهای این سخن را می‌توان در آثار بدون نقص و والای معماران دوره های مختلف تاریخی ایران، همچون آثار ماندگار فیلسوف بزرگ و عالیقدر شیخ بهایی در اصفهان به وضوح مشاهده کرد. در هنر اسلامی، انسان به عنوان یک موجود الهی تلقی می شود.