مجتمع فرهنگی اموزشی دانشمند

تاریخ شروع پروژه: 1396/04/10

آدرس پروژه:

شهرک عرب، بلوار دادمان، درختی، انتهای کوچه میعاد، نبش مدرسه غیر انتفاعی دانشمند.

طراحی این مجموعه شامل احداث

ساختمان کمک آموزشی، مجموعه تفریحی و استخر در 4 طبقه می‌باشد

کلیه طراحی‌های فاز یک و دو و طراحی نقشه‌های اجرایی نما، مجوزهای اجرایی، طراحی‌های داخلی، کافه کتاب وفضاهای آموزشی تماما در دفتر طراحی معماری تابناک طراحی شده و زیر نظر اکیپ متخصص اجرایی این شرکت در حال اجرا می‌باشد.